Cookies

Reserva Online

formas

Política de Protecció de Dades - Comunicacions - Hotel Balneari Vichy Catalan

POLÍTICA DE PRIVACITAT
(Actualitzada el 23 de maig del 2018)

A SEGREN HOTELS, S.L. treballem per garantir la privacitat en el tractament de les seves dades personals. Hem actualitzat la nostra Política de Privacitat per informar clarament de com recollim, utilitzem i custodiem les dades de les persones que contacten amb HOTEL BALNEARI VICHY CATALAN:

• Responsable del tractament

• Finalitats del tractament de dades

• Període de conservació de dades

• Legitimació per al tractament de dades

• Comunicació de dades

• Transferències internacionals de dades

• Els seus drets

• Obtenció de les seves dades.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
Raó social: SEGREN HOTELS, S.L.
Nom comercial: HOTEL BALNEARI VICHY CATALAN
NIF: B-64301708
Adreça postal: Avinguda Dr. Furest, 32 de 17455 CALDES DE MALAVELLA (Girona)
Telèfon: +34 972 47 00 00
Fax:+34 972 47 22 99
Correu electrònic: balneario@vichycatalan.es

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
A SEGREN HOTELS, S.L. el tractament de dades es realitza amb les següents finalitats, en funció del motiu pel qual ens les hagi facilitat:
1. Contacte amb el remitent de la informació, donar resposta a la seva sol·licitud, petició o consulta i fer un seguiment posterior.

2. Gestionar, si escau, la seva reserva i portar a terme la prestació contractada per l'usuari, la seva facturació i cobrament.

3. Gestionar i controlar la cartera de clients.

4. Gestionar, si escau, la participació de l'usuari en les promocions, descomptes, sortejos i concursos disponibles al web.

5. Realitzar, si és el cas, l'enviament de newsletters per informar-lo de novetats i informació rellevant de l'Hotel.

6. Realitzar, si és el cas, el perfil d'usuari per oferir-li els nostres productes i serveis.

 

Per quant de temps conservarem les seves dades?
• Les dades per a la gestió de la relació amb el client i la facturació i cobrament dels serveis seran conservades durant tot el temps en què el contracte estigui vigent. Un cop finalitzada aquesta relació, si és el cas, les dades podran ser conservades durant el temps exigit per la legislació aplicable i fins que prescriguin les eventuals responsabilitats derivades del contracte.

• Les dades relatives a publicacions de comentaris sobre els nostres productes o serveis es mantindran durant la vigència i publicitat dels productes o serveis als quals fan referència, llevat que s'expressi el seu desig que siguin eliminats en qualsevol moment.
• Les dades per a la participació en concursos, sortejos i promocions es conservaran durant el temps que durin els mateixos, segons les seves bases específiques, per gestionar el seu desenvolupament i, després, fins que prescriguin les possibles responsabilitats derivades de la seva realització.
• Les dades per a l'enviament de newsletters seran conservades indefinidament fins que, si és el cas, ens manifestin la seva voluntat de suprimir-los.
• Les dades per a l'enviament de comunicacions comercials i elaboració de perfils comercials dels nostres productes o serveis seran conservats indefinidament fins que, si és el cas, ens manifestin la seva voluntat de suprimir-los.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
• La base legal per al tractament de les seves dades de les finalitats 1 a 4 és l'execució contractual de la prestació del servei corresponent.
• L'oferta prospectiva de productes i serveis a clients té com a base la satisfacció de l'interès legítim empresarial consistent en poder oferir als nostres clients la contractació d'altres productes o serveis i aconseguir així la seva fidelització. Aquest interès legítim es reconeix per la normativa legal aplicable (Reglament General de Protecció de Dades), que permet expressament el tractament de dades personals sobre aquesta base legal amb fins de màrqueting directe.

No obstant això, li recordem que té dret a oposar-se a aquest tractament de les seves dades, i pot fer-ho per qualsevol dels mitjans descrits en aquesta Política.

• La base de l'enviament de comunicacions comercials a usuaris no clients és el consentiment que s'ha sol·licitat, i pot ser revocat en qualsevol moment. La retirada d'aquest consentiment no afectarà en cap cas a l'execució del contracte, però els tractaments de dades amb aquesta finalitat efectuats amb anterioritat no perdran la seva licitud pel fet que el consentiment s'hagi revocat.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
• A les empreses del Grup VICHY CATALAN CORPORATION al qual pertany SEGREN HOTELS, S.L., i que es poden consultar a www.vichycatalan.com, amb la finalitat de la gestió centralitzada de les nostres activitats i el compliment de fins administratius interns, inclòs el tractament de dades personals de clients. Així mateix, en el cas que ens hagi donat el seu consentiment, es podran cedir les seves dades a aquestes empreses amb la finalitat que li enviïn comunicacions comercials que puguin ser del seu interès, atenent al seu perfil de client.
• A les entitats financeres a través de les quals s'articuli la gestió de cobraments i pagaments.
• A les administracions públiques competents, en els casos que preveu la Llei i per als fins en ella definits.

Transferències de dades a tercers països?

• Per a les comunicacions comercials, a SEGREN HOTELS, S.L. s'utilitza per al processament de la informació que ens faciliten, la plataforma d'automatització de Màrqueting Mailchimp, de manera que es realitzen transferències internacionals de dades als EUA, d'acord amb la seva Política de privacitat https://mailchimp.com/legal/privacy/ i seus termes https://mailchimp.com/legal/terms/.
• Mailchimp, és una aplicació de l'empresa The Rocket Science Group LLC d / b / a Mailchimp, a State of Georgia limited liability company d'Atlanta, Geòrgia, empresa certificada en el marc de l'Escut de Privacitat EUA Decisió (UE) 2016/1250 de la Comissió, de 12 de juliol de 2016, Privacy Shield.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

• Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en SEGREN HOITELS, S.L. estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.
• Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins per als que van ser recollides.
• En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades o el seu portabilitat, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
• En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, SEGREN HOTELS, S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Vostè podrà exercir materialment els seus drets de la següent manera:
• Per correu electrònic adjuntant còpia del seu DNI a: balneario@vichycatalan.es.
• A l'adreça de correu electrònic indicada li oferirem els formularis corresponents per a exercitar materialment aquests drets.
• Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el seu consentiment previ a la seva retirada.
• En el cas que consideri vulnerats els seus drets per que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

Com hem obtingut les seves dades?
• Les dades personals que tractem a SEGREN HOTELS, S.L. procedeixen dels propis interessats o el seu representant legal.
• De les agencies de viatges, centrals de reserves i/o empreses especialitzades del sector hoteler.
• No es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelen l'origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l'afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques dirigits a identificar de manera unívoca a una persona física, o dades relatives a la vida sexual o quina és l'orientació sexual d'una persona física), salvat dades molt especifiques i concretes de salut per els tractaments que s'efectuen al Hotel Balneari.

Subscriu-te al Newsletter
Si no desitja continuar rebent la nostra Newsletter pot revocar el seu consentiment enviant un correu electrònic botiga@vichycatalan.es amb la paraula BAIXA.
formas
HOTEL BALNEARIO VICHY CATALAN
Av. Dr. Furest 32
17455 Caldes de Malavella | Girona
+34 972 470 000
reserves@vichycatalan.es
Latitud: 41.84019 | Longitud: 2.801398